Subluxation Scan Exams

Algometry (Pain Mapping)

If there was tenderness felt along your spine or if you were suffering from pain when you consulted the doctor, an Algometry (pain Mapping) exam was performed to produce a comprehensive map of the pattern of pain along your spine. This test measures the sensitivity of various locations to pressure.

Range of Motion

The Range of Motion exam measures the amount of movement in regions of your spine. This exam identifies areas of restricted motion and shows if one side moves better than the other.
Your ranges of motion can also be compared to established normal values. This part of the exam helps your doctor find areas of altered spinal mechanics.

Surface EMG

The Surface EMG exam evaluates the function of the muscles that support your spine. These muscles are controlled by nerves. This test shows the pattern of how energy is distributed through these muscles. The exam helps identify areas and patterns of abnormal tension and stress. By precisely measuring muscle activity, your progres scan be followed as your care progresses.

Thermal Scan

 The Thermal Scan is used to assess the part of your nervous system, that helps to control your organs, glands, and blood vessels, the autonomic system. The instrument does this by precisely measuring differences in temperature along the spine. Since proper function of your organs, glands and blood vessels is essential to healing and living well, this test gives your doctor a ‘snapshot’of how this portion of your nervous system is working and ho wit is responding to care.

Pulse Wave Profiler

 The PWP of Pulse Wave Profiler helps the doctor to determine your overall ability to adapt to the environment. It does this by looking at the timing of your pulse, and determining the balance and tone of your nervous system. This exam is known as heart rate variability. Proper balance and tone are associated with better adaptability and a healthy lifestyle. Low heart rate variability is associated with aging and poor heart health. Published research has shown that chiropractic adjustments have a beneficial effect on heart rate variability.

SCHOUDERKLACHTEN

Schouderklachten kunnen heel belemmerend zijn en uw dagelijkse activiteiten beïnvloeden. In veel gevallen wordt de diagnose ‘slijmbeursontsteking’ (bursitis) of ‘peesontsteking’ gesteld. Ontstekingsremmers en injecties hebben meestal slechts een beperkt en tijdelijk effect. De chiropractor kijkt bij schouderklachten verder dan de lokale ontstekingen in de schouders. De behandeling is erop gericht om niet alleen het symptoom te bestrijden maar juist ook de oorzaak.

Hoewel de diagnoses slijmbeursontsteking of peesontsteking doorgaans wel correct zijn, is het belangrijk om u te realiseren dat een ontsteking niet zomaar ontstaat.

OORZAAK

Schouderklachten zijn vaak het gevolg van:

  • een slechte (werk)houding;
  • eenzijdige activiteiten;
  • overbelasting;
  • trauma, bijvoorbeeld door een ongeluk of sportblessure.

Door bovenstaande factoren gaan mensen de schouders afwijkend bewegen. Hierdoor verandert de spanning op spieren en sommige structuren in de schouder raken beklemd of gaan langs elkaar schuren. Hierdoor kunnen op den duur pijnklachten en zelfs ontstekingen ontstaan. Slijmbeursontstekingen en peesontstekingen zijn dus het gevolg van schouderproblemen, niet de primaire oorzaak.

ONDERZOEK

Als u voor het eerst bij de chiropractor komt dan zal de chiropractor eerst een gesprek met u hebben over uw klachten en vervolgens een uitgebreid onderzoek doen. De chiropractor zal bij schouderklachten onder andere een zorgvuldig bewegingsonderzoek uitvoeren om vast te stellen wat de oorzaak van de klachten is. Hierbij wordt ook zeer nadrukkelijk naar de nek en bovenrug gekeken, aangezien deze gebieden een grote invloed op de schouders hebben.
Het is belangrijk om eerst zorgvuldig te analyseren hoe de klachten ontstaan zijn, voordat een effectieve behandeling gestart kan worden. Dit onderzoek doet de chiropractor tijdens het eerste consult. De uitslagen krijgt u tijdens het tweede consult en dan zal ook het behandelplan worden besproken.

BEHANDELING

Als blijkt dat de chiropractor u kan helpen, wordt het behandelplan met u besproken en daarna kan worden gestart met de behandelingen. De chiropractor beschikt over een groot aantal specifieke technieken om de bewegingen van de wervelkolom en de schouders te corrigeren. Vaak wordt dit ook met doelgerichte oefeningen ondersteund. Als de schouders weer correct bewegen en pezen of slijmbeurzen dus niet langer beklemd raken zullen de ontstekingen ‘vanzelf’ verdwijnen