Subluxation Scan Exams

Algometry (Pain Mapping)

If there was tenderness felt along your spine or if you were suffering from pain when you consulted the doctor, an Algometry (pain Mapping) exam was performed to produce a comprehensive map of the pattern of pain along your spine. This test measures the sensitivity of various locations to pressure.

Range of Motion

The Range of Motion exam measures the amount of movement in regions of your spine. This exam identifies areas of restricted motion and shows if one side moves better than the other.
Your ranges of motion can also be compared to established normal values. This part of the exam helps your doctor find areas of altered spinal mechanics.

Surface EMG

The Surface EMG exam evaluates the function of the muscles that support your spine. These muscles are controlled by nerves. This test shows the pattern of how energy is distributed through these muscles. The exam helps identify areas and patterns of abnormal tension and stress. By precisely measuring muscle activity, your progres scan be followed as your care progresses.

Thermal Scan

 The Thermal Scan is used to assess the part of your nervous system, that helps to control your organs, glands, and blood vessels, the autonomic system. The instrument does this by precisely measuring differences in temperature along the spine. Since proper function of your organs, glands and blood vessels is essential to healing and living well, this test gives your doctor a ‘snapshot’of how this portion of your nervous system is working and ho wit is responding to care.

Pulse Wave Profiler

 The PWP of Pulse Wave Profiler helps the doctor to determine your overall ability to adapt to the environment. It does this by looking at the timing of your pulse, and determining the balance and tone of your nervous system. This exam is known as heart rate variability. Proper balance and tone are associated with better adaptability and a healthy lifestyle. Low heart rate variability is associated with aging and poor heart health. Published research has shown that chiropractic adjustments have a beneficial effect on heart rate variability.

bespreking resultaten (2e consult)

Tijdens uw tweede consult worden de resultaten van het onderzoek besproken. De chiropractor zal duidelijk uitleggen wat de oorzaak van uw klachten is en wat zijn diagnose is. 

U krijgt antwoord op de volgende vragen:
1. Wat is er aan de hand? 
2. Kan de chiropractor u helpen? 
3. Hoe vaak moet u komen voor een behandeling? 

De chiropractor stelt een behandelplan voor. Omdat iedere persoon uniek is, stelt hij dit op u persoonlijk af. Hij vraagt of u hiermee akkoord gaat. Als u akkoord gaat met het behandelplan, dan wordt tijdens dit tweede consult begonnen met de chiropractische behandelingen.

BEHANDELPLAN

Ons eerste doel is uw pijn (of andere klachten) te verminderen. Daarna zal de chiropractor uw conditie stabiliseren. Uit ervaring blijkt, dat de meeste patiënten een verlichting van hun klachten hebben na een paar behandelingen. Een ander deel van onze patiënten heeft meer behandelingen nodig, afhankelijk van de hevigheid en de duur van hun klacht. Vooral bij chronische klachten kan het iets langer duren voordat het resultaat voelbaar is.

Een behandelplan kan er als volgt uit zien:
………… weken  2 x per week
………… weken  1 x per week
elke  1 / 2 / 3 maanden ter controle.

Een tijdelijke verlichting van de klacht betekent niet altijd dat de echte oorzaak is verdwenen. Het is belangrijk dat u uw lichaam genoeg tijd geeft om een goede stabilisatie te bereiken. Zo krijgen de zwakke delen van uw lichaam de tijd om te herstellen en aan te sterken. Als u de behandeling niet lang genoeg volhoudt, kan de oude klacht terugkomen (misschien erger dan voorheen) of kunnen andere problemen naar voren komen. 

We raden u aan om het behandelplan aan te houden. Na een aantal behandelingen zal de chiropractor een progressie scan maken. Hierdoor is het mogelijk om regelmatig een objectieve evaluatie te houden.