bespreking resultaten (2e consult)

Tijdens uw tweede consult worden de resultaten van het onderzoek besproken. De chiropractor zal duidelijk uitleggen wat de oorzaak van uw klachten is en wat zijn diagnose is. 

U krijgt antwoord op de volgende vragen:
1. Wat is er aan de hand? 
2. Kan de chiropractor u helpen? 
3. Hoe vaak moet u komen voor een behandeling? 

De chiropractor stelt een behandelplan voor. Omdat iedere persoon uniek is, stelt hij dit op u persoonlijk af. Hij vraagt of u hiermee akkoord gaat. Als u akkoord gaat met het behandelplan, dan wordt tijdens dit tweede consult begonnen met de chiropractische behandelingen.

BEHANDELPLAN

Ons eerste doel is uw pijn (of andere klachten) te verminderen. Daarna zal de chiropractor uw conditie stabiliseren. Uit ervaring blijkt, dat de meeste patiënten een verlichting van hun klachten hebben na een paar behandelingen. Een ander deel van onze patiënten heeft meer behandelingen nodig, afhankelijk van de hevigheid en de duur van hun klacht. Vooral bij chronische klachten kan het iets langer duren voordat het resultaat voelbaar is.

Een behandelplan kan er als volgt uit zien:
………… weken  2 x per week
………… weken  1 x per week
elke  1 / 2 / 3 maanden ter controle.

Een tijdelijke verlichting van de klacht betekent niet altijd dat de echte oorzaak is verdwenen. Het is belangrijk dat u uw lichaam genoeg tijd geeft om een goede stabilisatie te bereiken. Zo krijgen de zwakke delen van uw lichaam de tijd om te herstellen en aan te sterken. Als u de behandeling niet lang genoeg volhoudt, kan de oude klacht terugkomen (misschien erger dan voorheen) of kunnen andere problemen naar voren komen. 

We raden u aan om het behandelplan aan te houden. Na een aantal behandelingen zal de chiropractor een progressie scan maken. Hierdoor is het mogelijk om regelmatig een objectieve evaluatie te houden.