Subluxation Scan Exams

Algometry (Pain Mapping)

If there was tenderness felt along your spine or if you were suffering from pain when you consulted the doctor, an Algometry (pain Mapping) exam was performed to produce a comprehensive map of the pattern of pain along your spine. This test measures the sensitivity of various locations to pressure.

Range of Motion

The Range of Motion exam measures the amount of movement in regions of your spine. This exam identifies areas of restricted motion and shows if one side moves better than the other.
Your ranges of motion can also be compared to established normal values. This part of the exam helps your doctor find areas of altered spinal mechanics.

Surface EMG

The Surface EMG exam evaluates the function of the muscles that support your spine. These muscles are controlled by nerves. This test shows the pattern of how energy is distributed through these muscles. The exam helps identify areas and patterns of abnormal tension and stress. By precisely measuring muscle activity, your progres scan be followed as your care progresses.

Thermal Scan

 The Thermal Scan is used to assess the part of your nervous system, that helps to control your organs, glands, and blood vessels, the autonomic system. The instrument does this by precisely measuring differences in temperature along the spine. Since proper function of your organs, glands and blood vessels is essential to healing and living well, this test gives your doctor a ‘snapshot’of how this portion of your nervous system is working and ho wit is responding to care.

Pulse Wave Profiler

 The PWP of Pulse Wave Profiler helps the doctor to determine your overall ability to adapt to the environment. It does this by looking at the timing of your pulse, and determining the balance and tone of your nervous system. This exam is known as heart rate variability. Proper balance and tone are associated with better adaptability and a healthy lifestyle. Low heart rate variability is associated with aging and poor heart health. Published research has shown that chiropractic adjustments have a beneficial effect on heart rate variability.

Chiropractie is een wereldwijd bekende vorm van geneeskunde, waarin de wervelkolom en het zenuwstelsel centraal staan. 
Chiropractie gaat ervan uit dat veel gezondheidsproblemen daarin hun oorsprong kunnen hebben. 

ZO WERKT HET

Als de wervelkolom uit balans is, komt het zenuwstelsel onder druk te staan en kan het niet meer voor 100% functioneren. Als een zenuw de boodschap niet goed meer kan doorgeven, kan dat overal in het lichaam gevolgen hebben en klachten veroorzaken: in gewrichten, spieren, organen etc.

De chiropractor onderzoekt de wervelkolom en controleert deze op subluxaties ('blokkades').  Vervolgens corrigeert hij met de hand of met de Pro Adjuster deze subluxaties, zodat het zenuwstelsel weer goed kan functioneren en klachten kunnen verdwijnen.

Een subluxatie

subluxatie.jpg

 

Een wervel is verschoven 
en de zenuw raakt hierdoor
geïrriteerd of geblokkeerd.

 

De chiropractor zoekt naar de oorzaak van de klacht en richt zijn behandeling op het wegnemen van de oorzaak.
De naam 'Chiropractie' betekent letterlijk: gedaan-door-de-hand. Het is een samenvoeging van de Griekse woorden  cheiros (= hand) en pracktos (= gedaan door).