We onderzoeken en behandelen u met de meest geavanceerde apparatuur die wereldwijd beschikbaar is! Meer weten? Kijk hier!

Uw zenuwstelsel

Uw zenuwstelsel bestuurt en controleert al uw lichaamsfuncties.
De zenuwen maken alle bewegingen mogelijk, brengen emoties naar de hersenen, houden u in balans en rechtop, controleren uw organen en de circulatie van het bloed.

Het is belangrijk dat uw zenuwstelsel goed functioneert, omdat uw lichaam dan goed wordt 'aangestuurd'.

Door middel van een onderzoek met de Subluxation Scan, kunnen we het functioneren van het zenuwstelsel meten.

Door 5 verschillende testen te doen, kan de NeuroSpinal Functional Index worden berekend. Dit is een cijfer tussen de 0 en 100 dat aangeeft of uw zenuwfunctie goed/voldoende is, of dat er ruimte is voor verbetering.